Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od YOLO S.A.

Wyrażam zgodę na wysyłanie mi informacji handlowych oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w celu marketingu bezpośredniego, dotyczącego produktów i usług świadczonych przez YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422), a także wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) i w tym celu udostępniam podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym dane.

Wyrażam zgodę na wysyłanie mi informacji handlowych oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług podmiotów powiązanych z YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz partnerów biznesowych YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie, wykonywanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422), a także wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) i w tym celu udostępniam podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym dane.

Zgoda na udostępnienie danych przez YOLO S.A. innym podmiotom w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie podmiotom powiązanym z YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz partnerom biznesowym YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu marketingu bezpośredniego, w tym w celu przedstawienia mi przez te podmioty informacji marketingowych lub handlowych na podany formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub numer telefonu, wysyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422), a także wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tych podmiotów.