Zgody

 1. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnienie przez YOLO Spółka akcyjna moich danych osobowych Współpracującym z YOLO Spółka akcyjna Kredytodawcom*, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia udzielenia niniejszej zgody, celem uzyskania ze zbiorów danych Współpracujących Kredytodawców* informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających.
 2. Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016r. poz. 1528 ze zm.) obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnianie przez Współpracujących Kredytodawców* spółce YOLO Spółka akcyjna w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody, informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich zbiorach danych.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez YOLO Spółka akcyjna, przez okres trzech lat odpowiednio po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez YOLO Spółka akcyjna wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, informacji o zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających oraz przez okres trzech lat moich danych osobowych i pozostałych danych wskazanych we wniosku o pożyczkę w celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) obowiązkiem kredytodawcy dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta oraz w celu weryfikacji wiarygodności wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki składanych pozostałym Współpracującym Kredytodawcom* poprzez przeprowadzenie przez YOLO Spółka akcyjna na wniosek Współpracujących Kredytodawców* analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o złożonym YOLO Spółka akcyjna przeze mnie wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi wskazanymi w kierowanych do YOLO Spółka akcyjna przez pozostałych Współpracujących Kredytodawców* zapytaniach zawierających dane o składanych do nich wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienie Współpracującym Kredytodawcom* informacji statystycznych o wynikach tych analiz.

* Lista współpracujących kredytodawców:

 • Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sienna 64,
 • Axcess Financial Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 5F,
 • CASHPORT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Al. Konstytucji 3 Maja 2,
 • Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Grzybowska 4/13,
 • Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8,
 • Euroloan Consumer Finance Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 11/10,
 • Forial Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bronowicka 75B/1,
 • Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 7 lok. 18,
 • Getbucks Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96,
 • ID Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowska 6A,
 • IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 136,
 • Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 32,
 • Lime-Kredyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Ul. Św. Filipa 23/6,
 • Mała Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Składowa 12,
 • Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytnia 15/21B,
 • Nordecum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 4/13,
 • Pixo Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Składowa 12,
 • Polcredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokorna 2/1044,
 • Prosperial Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kutnowska 1-3,
 • Rapid Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A,
 • SOLVEN Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krzywoustego 64/U1,
 • SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 11/27,
 • Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 30/63,
 • TAKTO Finanse Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborska 58-68,
 • TF Bank AB Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzka 103A,
 • Tusumi Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Składowa 12,
 • Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2B "D",
 • Vega Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20,
 • VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123 A,
 • Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 39A.